Blog

Skrzynia biegów to bardzo precyzyjny mechanizm wymagający od serwisanta dużej wiedzy i doświadczenia. Nawet najlepszy mechanik nie poradzi sobie bez specjalistycznego sprzętu oraz dokumentacji technicznej. Na szczęście posiadamy wszystko co niezbędne do przeprowadzenia perfekcyjnej naprawy Twojej skrzyni.

Naprawę skrzyni biegów możemy podzielić na kilka etapów:

 • Przyjęcie przekładni do naprawy, ustalenie z klientem zgłaszanych problemów.
 • Rozebranie przekładni na części pierwsze
 • Przegląd wszystkich elementów skrzyni biegów i ustalenie niezbędnego zakresu naprawy.
 • Sporządzenie kosztorysu naprawy i w przypadku większego zakresu naprawy niż wstępnie przewidywany kontakt z klientem w celu ustalenia dalszych działań.
 • Czyszczenie wszystkich elementów przekładni i przygotowanie ich do montażu.
 • Montaż skrzyni biegów z wymianą uszkodzonych elementów.

Cały wysiłek na nic się zda bez precyzyjnej regulacji nowego łożyskowania, zbyt ciasne pasowanie 0 0,05mm w stosunku do wartości optymalnej skróci żywotność łożyska o 80%, ustawienie zbyt luźne o 0,1mm spowoduje zużycie większe o około 50% ( 2 razy szybciej niż dla napięcia optymalnego ).
.

 

Regulacja napięcia wstępnego w układach łożysk stożkowych – kluczowy element naprawy skrzyni biegów gwarantujący wykorzystanie 100% możliwości eksploatacyjnych łożyska.

Podczas określania napięcia wstępnego należy w pierwszej kolejności obliczyć siłę napięcia wstępnego zapewniającą optymalną kombinację sztywności, trwałości eksploatacyjnej i niezawodności pracy łożyska. Następnie należy obliczyć siłę napięcia wstępnego do zastosowania podczas ustawiania łożysk przy montażu. Podczas montażu łożyska powinny mieć temperaturę otoczenia i nie mogą być poddawane działaniu żadnego innego obciążenia.

Prawidłowe napięcie wstępne w normalnej temperaturze pracy zależy od obciążenia łożyska. Łożyska kulkowe skośne i łożyska stożkowe mogą przenosić jednocześnie obciążenia promieniowe i osiowe. Pod wpływem obciążenia promieniowego powstaje w tych łożyskach siła działająca w kierunku osiowym, która musi być przejęta przez drugie łożysko, ustawione w kierunku przeciwnym do pierwszego łożyska. Ściśle promieniowe przemieszczenie jednego pierścienia łożyska względem drugiego oznacza, że obciążona jest połowa elementów tocznych.

W przypadku pojedynczego łożyska obciążonego siłą promieniową Fr musi zatem być przyłożona zewnętrzna siła osiowa Fa o takiej samej wielkości, jak siła osiowa powstała w łożysku, aby została wykorzystana w pełni nominalna nośność łożyska. Jeżeli przyłożona siła zewnętrzna jest niższa, to ilość elementów tocznych przenoszących obciążenie będzie mniejsza, a zdolność łożyska do przenoszenia obciążeń także zostanie odpowiednio zmniejszona.

 

W łożyskowaniu składającym się z dwóch łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych lub dwóch łożysk stożkowych jednorzędowych w układzie rozbieżnym (O) lub zbieżnym (X), każde z łożysk musi przejmować obciążenie osiowe w jednym kierunku. Jeżeli te układy łożyskowe są nastawione na luz bliski zeru, wtedy obciążenie promieniowe jest podzielone równo między dwa łożyska i połowa elementów tocznych w każdym łożysku jest obciążona.

W innych przypadkach, przy występowaniu zewnętrznej siły osiowej, może być konieczne napięcie wstępne łożysk w celu skompensowania luzu wytworzonego w wyniku odkształcenia sprężystego łożyska przejmującego obciążenie osiowe. Napięcie wstępne powoduje także korzystniejszy rozkład obciążenia w łożysku odciążonym osiowo.

Napięcie wstępne zwiększa także sztywność łożyskowania. Jednakże należy pamiętać, że sztywność zależy także od sprężystości wału i oprawy, pasowań pierścieni łożysk na wale i w oprawie oraz odkształceń sprężystych wszystkich elementów przylegających do łożysk, włącznie z występami oporowymi. Wszystkie te czynniki mają duży wpływ na sprężystość powrotną całego systemu łożyskowego. Sprężystość powrotna osiowa i promieniowa łożyska zależą od jego konstrukcji wewnętrznej, warunków styku elementów tocznych z bieżniami (styk punktowy lub liniowy), liczby i średnicy elementów tocznych oraz od kąta działania. Im większy kąt działania, tym większa sztywność łożyska w kierunku osiowym.

Napięcie wstępne (ujemny luz roboczy) ma zalety, ale może być także ryzykowne. Jeżeli wymagany jest wysoki stopień sztywności.

Małe napięcie wstępne może być także wymagane w sytuacji, gdy na łożysko podczas pracy działa bardzo niskie obciążenie zewnętrzne lub obciążenie nie występuje wcale. Jednak w takim przypadku istnieje ryzyko, że zbyt duże napięcie wstępne spowoduje przegrzanie łożyska, co doprowadzi do dodatkowego zwiększenia napięcia wstępnego, tarcia i generowanego ciepła. Ten cykl może trwać aż do momentu zakleszczenia się łożyska!

Głównymi korzyściami wynikającymi z odpowiedniego napięcia wstępnego łożysk są:

 • zwiększona sztywność
 • zmniejszenie poziomu hałasu
 • lepsze prowadzenie wału
 • kompensacja zużycia i osiadania
 • wydłużona trwałość eksploatacyjna łożysk

Im mniejszy jest luz roboczy łożysk, tym lepiej są prowadzone elementy toczne w strefie nieobciążonej i tym ciszej pracuje łożysko.

Łożyska napięte wstępnie zapewniają dokładniejsze prowadzenie wału, ponieważ napięcie wstępne zwiększa stopień sztywności, co ogranicza skłonność wału do uginania się pod wpływem obciążenia. Przykładowo, napięcie wstępne w łożyskowaniu zębnika przekładni różnicowej zwiększa sztywność, co zapewnia dokładne i niezmienne zazębienie kół zębatych. Dzięki temu siły dynamiczne są ograniczone do minimum i poziom hałasu jest obniżony, co może zwiększyć trwałość eksploatacyjną kół zębatych.

Zużycie i procesy osiadania w łożyskowaniu podczas pracy powiększają luz. Napięcie wstępne pozwala skompensować ten wzrost luzu.

W określonych przypadkach zastosowań, łożyskowania z optymalnym napięciem wstępnym mogą poprawić niezawodność pracy, zapewniając korzystniejszy rozkład obciążenia w łożyskach i zwiększając ich trwałość eksploatacyjną.

Przy doborze napięcia wstępnego dla danego łożyskowania należy pamiętać, że po przekroczeniu optymalnej wartości napięcia wstępnego sztywność zwiększa się tylko nieznacznie. Po przekroczeniu optymalnej wartości wzrasta tarcie i w konsekwencji ilość wytwarzanego ciepła, co może znacznie skrócić trwałość eksploatacyjną łożyska i zanegować wszystkie korzyści wynikające z napięcia wstępnego. Zbyt duże napięcie wstępne wpływa niekorzystnie na niezawodność pracy łożyskowania.

Przy nastawianiu napięcia wstępnego w łożyskowaniu ważne jest także, aby ustalona wartość napięcia wstępnego, obliczona lub dobrana na podstawie doświadczenia, została uzyskana z możliwie małym rozrzutem. Aby ograniczyć rozrzut, przykładowo przy montażu łożysk stożkowych, wał powinien być kilka razy obrócony, jeśli jest to możliwe, aby wałeczki nie ustawiły się skośnie i ich końce prawidłowo przylegały do obrzeża prowadzącego pierścienia wewnętrznego. Obracanie wału umożliwia także uzyskanie pełnego styku wałeczków z pierścieniem zewnętrznym i uniknięcie uszkodzenia bieżni. Kiedy wałeczki nie są ustawione we właściwym położeniu, zostanie uzyskane dużo niższe napięcie wstępne niż wymagane.

Nie wolno w żadnym wypadku uruchamiać łożysk tocznych bez obciążenia ani przyspieszać ich do wysokich prędkości w zbyt krótkim czasie, ponieważ stwarza to ryzyko wystąpienia poślizgów między elementami tocznymi i bieżniami, co może doprowadzić do uszkodzeń bieżni i nie dopuszczalnie dużego obciążenia koszyka. Do łożyska musi być przyłożone określone obciążenie minimalne. Można sobie wyobrazić sytuację w której opona Twojego auta była zbyt lekko obciążona w wynuku czego cały czas by się ślizgała zamiast toczyć – zużyła by się momentalnie ! – zdecydowanie szybciej niż w przypadku przekroczenia dopuszczalnej nośności.

ul. Antoniewska 46A
02-977 Warszawa

Serwis ogólny:               537-777-111
Naprawa Skrzyń M32: 794-032-032

Proszę o cierpliwość, jeśli nie odbieram w godzinach pracy proszę spróbować ponownie za 30 minut lub wysłać SMS lub e-mail z prośbą o kontakt.

Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-15.00
Sobota:  Nieczynne
Niedziela: Nieczynne